NA WSZYSTKIE ROWERY KROSS UDZIELAMY 24-MIESIĘCZNEJ GWARANCJI!

Firma Kross udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem utrzymania gwarancji, jest wykonanie pierwszego płatnego przeglądu po miesiącu użytkowania i okresowego przeglądu po roku użytkowania.

Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się w zakładce http://www.kross.pl/dealerzy.

Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu roweru oraz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z rękojmi. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się w pliku do pobrania „druk gwarancji”